enfrheru
14פבר

השתלת עצם

שתלים דנטליים דורשים נפח עצם מספק כמו גם מרחק מינימלי משיניים סמוכות ומאזורים רגישים בפה כגון תעלת העצב. במסגרת האבחון לעיתים אנו נחשפים למצב בו אין נפח עצם מספק לכיסוי מלא של השתל. או אז, יש צורך בביצוע טיפול להשתלת עצם על מנת להשלים את החסר.

השתלת עצם יכולה להתבצע כתהליך מקדים או במשולב עם התקנת השתלים. הבחירה בתזמון מושפעת ממידת חסר העצם ומהאזור בחלל הפה בו מדובר. נעשה שימוש בטכניקות עדכניות וחומרים מוכחים קלינית לקבלת תוצאות מיטביות.

שתף

כל הזכויות שמורות © לד”ר תמר דוקרסקי-מרקס      בניית אתר dweb